Zmieniono okręgi wyborcze w mieście. Sprawdź, dlaczego tak się stało!

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych dotyczy wszystkich gmin w naszym kraju i wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Wspomniana ustawa weszła w życie 31 stycznia i nakłada na Radę Miasta obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy w terminie do 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli w tym przypadku do 1 kwietnia br.

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Prezydenta Miasta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady – w Żorach jest to 23 radnych. Pod pojęciem liczby mieszkańców rozumie się tutaj sumę liczb: wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w który rada gminy dokonuje podziału gminy  na okręgi wyborcze. W tym przypadku uwzględniono dane na koniec 2017 roku.

Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi, w których wybiera się od 5 - 8 radnych. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, a w miastach przy jego tworzeniu uwzględnia się funkcjonujące jednostki pomocnicze czyli dzielnice i osiedla). W Żorach mamy 4 okręgi wyborcze.

Dlaczego potrzebna była zmiana?

Liczba mieszkańców naszego miasta, ustalona według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 58 598 osób. Ponieważ w Żorach wybieramy 23 radnych, to jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 2547,74. Z uwagi na to, iż liczba mieszkańców w dotychczasowym okręgu nr 4 zwiększyła się, zastosowanie jednolitej normy przedstawicielstwa wskazywałoby na konieczność wybierania w tym okręgu siedmiu radnych (współczynnik 6,51 - podlega zaokrągleniu w górę), co w konsekwencji powodowałoby, że suma ilości radnych wybieranych do Rady Miasta w Żorach przewyższałaby o jeden mandat przepisową liczbę 23. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z art. 419 § 2 pkt. 1 Kodeksu wyborczego ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

Liczba mieszkańców ogółem: 58598

Liczba mandatów: 23

Norma przedstawicielstwa 2547,74 (58598:23)

Okręg nr 1      15840 : 2547,74 = 6,22                     6 mandatów

Okręg nr 2      11803 : 2547,74 = 4,63                     5 mandatów

Okręg nr 3      14364 : 2547,74 = 5,64                     6 mandatów

Okręg nr 4      16591 : 2547,74 = 6,51                     7 mandatów !

Suma mandatów wynosi 24 i przekracza o 1 mandat liczbę radnych.

W takiej sytuacji mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. W Żorach wystąpiła ona w Okręgu nr 2 i wyniosła 2360,60. Jednak odjęcie w tym okręgu jednego mandatu wskazywałoby na wybieranie 4 radnych, podczas gdy liczba radnych wybieranych w okręgu to minimum 5.

Norma przedstawicielstwa w okręgach:

Okręg nr 1      15840 : 6 mandatów = 2640

Okręg nr 2      11803 : 5 mandatów = 2360,60                    norma przedstawicielstwa jest najmniejsza

Okręg nr 3      14364 : 6 mandatów = 2394

Okręg nr 4      16591 : 7 mandatów = 2370,14 

W związku z tym dla zachowania właściwej liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych konieczne było wprowadzenie zmian, przy zachowaniu podziału miasta na 4 okręgi wyborcze. Należącą dotychczas do Okręgu nr 4 dzielnicę 700-lecia Żory przeniesiono do Okręgu Nr 2. – Zasadność takiej zmiany wynika nie tylko z geograficznego sąsiedztwa dzielnic, ale też z uwarunkowań historycznych, ponieważ pierwsze wybory samorządowe w Żorach odbywały się właśnie w takich okręgach – mówił podczas sesji Rady Miasta Piotr Kosztyła – jej przewodniczący. 

Przy tak proponowanej zmianie liczba mandatów w Okręgu nr 4 zmniejszyła się z 6 na 5 mandatów, natomiast w Okręgu nr 2 zwiększyła się z 5 na 6 mandatów. Okręgi numer 1 i 3 pozostały bez zmian.

Obecnie podział Żor na okręgi wyborcze przedstawia się następująco:

 

Oznaczenie okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

 Okręg Wyborczy nr 1

Dzielnica Śródmieście

Dzielnica Kleszczówka

Dzielnica Korfantego

Dzielnica Kleszczów

Dzielnica Baranowice

Dzielnica Osiny

 

 6

 Okręg Wyborczy nr 2

Dzielnica 700-lecia Żor

Dzielnica Księcia Władysława

Dzielnica Powstańców Śląskich

6

 Okręg Wyborczy nr 3

Dzielnica Pawlikowskiego

Dzielnica Sikorskiego

 6

 Okręg Wyborczy nr 4

Dzielnica Zachód

Dzielnica Rój

Dzielnica Rowień - Folwarki

Dzielnica Rogoźna

 5

 

- Podział miasta Żory na okręgi wyborcze był konsultowany z komisarzem wyborczym w Bielsku-Białej. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej działający z upoważnienia komisarza wyborczego po analizie projektu uchwały wraz z szczegółowym wyliczeniem normy przedstawicielstwa wydał opinię, że podział miasta Żory na okręgi wyborcze jest zgodny z zasadami podziału na okręgi wyborcze wynikające z Kodeksu Wyborczego. Projekt podziału miasta Żory na okręgi wyborcze został poddany konsultacjom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – mówi Ireneusz Krzemiński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żory.

Okręgi wyborcze

Najnowsze:

Narkotyki i dopalacze zabijają!

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanej w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Nie masz pracy? Weź udział w warsztatach rękodzielniczo-porządkowych

Celem Centrum Integracji Społecznej jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, mającym kłopoty ze znalezieniem pracy. To właśnie do nich skierowane są warsztaty rękodzielniczo-porządkowe. Nabór chętnych trwa do końca maja!

Oferta realizacji zadania „Przyrodnik czeka. Miejskie spacery przyrodnicze”

Na wniosek Stowarzyszenia zwykłego „Nie możliwe!” w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Zastępca Prezydenta Miasta Żory zamieszcza ofertę realizacji zadania „Przyrodnik czeka. Miejskie spacery przyrodnicze”.

Oferta realizacji zadania „NIE OBCY. Język polski dla integracji społecznej”

Na wniosek Fundacji „TEANO”  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Zastępca Prezydenta Miasta Żory zamieszcza ofertę realizacji zadania „NIE OBCY. Język polski dla integracji społecznej”.

Blask pochodni i niezwykła muzyczna atrakcja – przed nami 317. Święto Ogniowe!

Uliczki żorskiej Starówki już po raz 317. rozświetli blask płonących pochodni. W sobotę, 11 maja tysiące mieszkańców oraz gości przyjdą na żorski rynek, by wziąć udział w niepowtarzalnej tradycji, jaką jest Święto Ogniowe! W tym roku przygotowano specjalną atrakcję – wystąpi zespół Sound’n’Grace!

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.