Uchwalono budżet miasta na 2018 rok

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Żory radni uchwalili budżet na 2018 rok. Zaplanowano wiele ciekawych inwestycji oraz rekordowe dla Żor dochody wynoszące aż 371 832 525 zł!

Projekt budżetu miasta Żory na 2018 roku został sporządzony przez Prezydenta Miasta Żory, a następnie radni wchodzący w skład Rady Miasta zapoznali się z nim szczegółowo podczas prac komisji, gdzie mogli wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia. Warto podkreślić, że uwzględniono wszystkie propozycje zmian w budżecie wniesione przez radnych, co świadczy o zgodniej współpracy pomiędzy Radą Miasta a Prezydentem Miasta.

Co ważne, przyszłoroczny budżet ponownie będzie zrównoważony. Dochody  miasta wyniosą 371 832 525 zł, na taka sama kwotę oszacowano także wydatki. Planowane dochody bieżące gminy wyniosą 296 007 474 zł, a wydatki 281 851 336 mln zł, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości aż 14 mln zł.

Wśród przyszłorocznych wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostanie na działy: oświata, rodzina (w tym program Rodzina 500+) oraz gospodarka komunalna. W budżecie miasta zaplanowano wiele inwestycji, które z pewnością ucieszą mieszkańców Żor. Na infrastrukturę drogową przeznaczono 14,8 mln zł, z czego 3 mln zł to wydatki związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, a dokładnie połączenie jej rybnickiego odcinka z obwodnicą Żor. Modernizacji doczekają się też m.in. następujące ulice: al. Otto Sterna, Owocowa, Strażacka, Mikołowska i Szoszowska. Na bieżąco, według potrzeb będę też remontowane inne ulice. Miasto ponownie zadba także o bezpieczeństwo mieszkańców przez rozbudowę monitoringu.

Wśród znaczących inwestycji wymienić należy budowę szkoły w dzielnicy Rogoźna. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 3,7 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się też budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ZS nr 6. Warto przypomnieć, że na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3,5 mln zł. Kontynuowany będzie także projekt pn. „Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, w ramach którego prowadzona jest termomodernizacja 8 placówek edukacyjnych w naszym mieście. Przypomnijmy, że na ten cel miasto pozyskało aż 7 100 050 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok znalazł się projekt  pn. „Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)”. Na ten cel w budżecie miasta zapisano 355 500 zł, które będą wkładem własnym miasta na inwestycję, której realizacja planowana jest  z wykorzystaniem środków unijnych. Z kolei na drugi etap tego przedsięwzięcia, obejmujący modernizację budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne zabezpieczono 480 000 zł. Także w tym przypadku miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych.

Dążąc do poprawy jakości powietrza w naszym regionie przeznaczono 648 000 zł na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Ponad 3 miliony złotych zabezpieczono na projekt „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”, w ramach którego  zaplanowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Centrum przesiadkowe integrować będzie transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Miasto stara się o ponad 5,5 mln zł dofinansowania na ten projekt ze środków Unii Europejskiej.

Planując budżet nie zapomniano też o rekreacji. Milion złotych zabezpieczono na zagospodarowania kąpieliska „Śmieszek”, a aż 4 miliony złotych na budowę tężni w Parku Cegielnia. W budżecie znalazł się także projekt budowy hali tenisowej, na który zabezpieczono 1,5 mln zł.

- Kształt budżetu to w dużej mierze zasługa naszej konsekwentnej, wieloletniej polityki. Nasze miasto było bardzo biedne i zaniedbane, a teraz jesteśmy już średnim miastem i mam nadzieję, że wkrótce będziemy jednym z najbogatszych. Nasze możliwości rosną, dlatego możemy w coraz większym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców. Służą temu nie tylko działania inwestycyjne, ale i realizowane programy – powiedział podczas sesji budżetowej Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Wizualizacja tężni w Parku Cegielnia

Wizualizacja tężni w Parku Cegielnia