Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2017

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek 21 grudnia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godz. 14:00.

Przypominamy, że transmisję z sesji można śledzić na żywo na stronie internetowej tvzory.pl.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Uchwalenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miasta.

5. Rozpatrzenie spraw:

5.1 Uchwały budżetowej miasta Żory na 2018 rok

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d) dyskusja nad projektem i wniesionymi poprawkami do projektu oraz poddanie ich pod głosowanie,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

5.2 Wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2018-2031.

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.

7. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

8 Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku rozszerzenia proponowanego porządku obrad o dodatkowe projekty uchwał zostanie on zaktualizowany o nowe pozycje w porządku obrad.

 

Najnowsze:

Informacja o jakości powietrza - 16 i 17 grudnia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców województwa śląskiego, że w najbliższy weekend, tj. 16 i 17 grudnia br. istnieje ryzyko przekroczenia wartości alarmowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Wigilia dla wszystkich mieszkańców, czyli wspólne świętowanie na rynku!

Tradycyjnych świątecznych przysmaków będzie można spróbować podczas „Wigilii dla Mieszkańców”, która zakończy tegoroczny Jarmark Świąteczny na żorskim rynku. Na wszystkich gości oprócz smakołyków czekały będą także inne niespodzianki, w tym darmowa przejażdżka karuzelą.

Trwają zapisy do Wigilijnego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym

Już po raz dziewiętnasty w Żorach rozegrany zostanie Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 grudnia.

Wybrano żorskich Wolontariuszy Roku

Pomagają bezinteresownie, poświęcają swój czas, a także oddają serce innym - właśnie tacy są żorscy wolontariusze. I choć nie oczekują w zamian laurów, to każdego roku ich działania zostają docenione. 

Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2017

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek 21 grudnia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godz. 14:00.