Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Nad Rudą i Dworcowej

W związku z licznymi kolizjami na skrzyżowaniu ulic Nad Rudą i Dworcowej, spowodowanymi nierespektowaniem pierwszeństwa przejazdu przy sygnalizacji S-1, od 17 listopada wprowadzono zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

Po dokonaniu niezbędnych zmian urządzeń i oprogramowania sygnalizacji świetlnej obecnie wykonywanie wszystkich lewoskrętów odbywać się będzie w sposób bezkolizyjny, z udziałem sygnalizatora kierunkowego S-3.

 

Zmiana organizacji ruchu