Posiedzenia komisji Rady Miasta – maj 2017

Przed absolutoryjną sesją Rady Miasta na swoich posiedzeniach spotkają się komisje branżowe Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń komisji zamieszczamy poniżej.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie zaplanowano w poniedziałek 22 maja o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Zaplanowano poruszenie następujących tematów:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Tego samego dnia, o godz. 18:00 w sali narad UM Żory przy rynku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski:
a) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – dot. uchwały nr 341/XXVII/17,
b) informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej,
c) pismo dotyczące „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żory w 2017 r.”,
- przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

We wtorek 23 maja odbędzie się posiedzenie Komisji  Sportu, Rekreacji i Młodzieży. Początek o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory, Rynek 9. Porządek obrad przedstawia się następująco:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Również we wtorek spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji i Kultury. Podczas posiedzenie, która rozpocznie się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9,  poruszone zostaną następujące tematy:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej o Rodziny odbędzie się w środę 24 maja o godz. 16:00  w siedzibie UM Żory przy rynku. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

W środę zaplanowano także spotkanie członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Poruszone zostaną tematy:
- analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2016 r.,
- analiza zaległości podatkowych oraz ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych w roku 2016 r.,
- zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.,
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

W dniu sesji Rady Miasta tj. w czwartek 25 maja w sali narad UM Żory przy Rynku 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Początek o godz. 13:00.  
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkańca dotyczących zdanego mieszkania w Żorach, ul. Gwarków,
- analiza wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.,
- zapoznanie się z Uchwałą nr 4200/III/106/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

 

Komisje Rady Miasta

 

Najnowsze:

Poprzez teatr przestrzegali przed dopalaczami

Osiem zespołów teatralnych i osiem profilaktycznych przesłań adresowanych do młodzieży to efekt kilkumiesięcznej pracy uczniów zaangażowanych w realizację żorskiego projektu „Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!”. W poniedziałek (19.03) przekonywali swoich rówieśników, że dopalacze prowadzą donikąd, a wtórowali im w tym znani artyści.

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Zmieniono okręgi wyborcze w mieście. Sprawdź, dlaczego tak się stało!

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych dotyczy wszystkich gmin w naszym kraju i wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Oferta realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM (…)”

Na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia POMAGAMY im. Jana Pawła II w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM – TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE” złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem zgłaszania uwag.

Oferta realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów (…)”

Na wniosek Fundacji Eko Folwark pod Lipami, w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów – edukacja przez sztukę” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.