Komisje branżowe Rady Miasta – marzec 2017

Przed najbliższą sesją Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach spotkają się radni, wchodzący w skład komisji branżowych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem posiedzeń komisji.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w poniedziałek 27 marca br. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- analiza zadań gminy w temacie lokalnego transportu publicznego,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Tego samego dnia, o godz. 18:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Radni spotkają się w sali narad UM Żory przy Rynku i pochylą się nad następującymi tematami:  
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

We wtorek 28 marca zaplanowano posiedzenie Komisji  Sportu, Rekreacji i Młodzieży.  Rozpocznie się ono o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Porządek obrad:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.

Również we wtorek, o godz. 17:00 w sali narad UM Żory przy Rynku spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji i Kultury. Omówią następujące tematy:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny odbędzie się w środę 29 marca o godz. 16:00  w sali narad Urzędu  Miasta Żory przy Rynku 9. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Tego samego dnia odbędzie się też posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek o godz. 17:00 w sali narad UM Żory – Rynek 9. Tematy, którymi zajmą się radni to:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

W dniu sesji Rady Miasta, czyli w czwartek 30 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Rozpocznie się ono o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku. Tematy posiedzenia:
- analiza przyczyn i skutków zwrotu przez Gminę Żory subwencji oświatowej za lata 2012-2013,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Komisje Rady Miasta

Najnowsze:

Poprzez teatr przestrzegali przed dopalaczami

Osiem zespołów teatralnych i osiem profilaktycznych przesłań adresowanych do młodzieży to efekt kilkumiesięcznej pracy uczniów zaangażowanych w realizację żorskiego projektu „Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!”. W poniedziałek (19.03) przekonywali swoich rówieśników, że dopalacze prowadzą donikąd, a wtórowali im w tym znani artyści.

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Zmieniono okręgi wyborcze w mieście. Sprawdź, dlaczego tak się stało!

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych dotyczy wszystkich gmin w naszym kraju i wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Oferta realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM (…)”

Na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia POMAGAMY im. Jana Pawła II w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM – TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE” złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem zgłaszania uwag.

Oferta realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów (…)”

Na wniosek Fundacji Eko Folwark pod Lipami, w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów – edukacja przez sztukę” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.