Sesja Rady Miasta Żory – 30 marca 2017 r.

Już po raz trzeci w tym miesiącu żorscy radni spotkają się podczas sesji Rady Miasta. Najbliższe posiedzenie, podczas którego poruszone zostaną sprawy ważne dla miasta i jego mieszkańców zaplanowano na czwartek 30 marca. Początek sesji o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów nr XXVIII i XXIX z sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie spraw:
5.1. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku.
5.2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok.
5.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2017-2031.
5.4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (PONE).
5.5. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
5.6. Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.
5.7. Określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
5.8. Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PRZEŁOM" z siedzibą w Mikołowie.
5.9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Nowe Miasto Spółką z o.o., a Gminą Miejską Żory.
5.10. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2017r.|
5.11. Przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Żory na lata 2017-2019, 5.12. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żorach.
5.13. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory - miasta na prawach powiatu na okres od I września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
5.14. Nadania odcinkom dróg nazw: ks. Karola Brzozy, Londyńska.|
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
7. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że transmisję z sesji można śledzić na żywo na stronie www.tvzory.pl.

 

Najnowsze:

Wigilia dla wszystkich mieszkańców, czyli wspólne świętowanie na rynku!

Tradycyjnych świątecznych przysmaków będzie można spróbować podczas „Wigilii dla Mieszkańców”, która zakończy tegoroczny Jarmark Świąteczny na żorskim rynku. Na wszystkich gości oprócz smakołyków czekały będą także inne niespodzianki, w tym darmowa przejażdżka karuzelą.

Trwają zapisy do Wigilijnego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym

Już po raz dziewiętnasty w Żorach rozegrany zostanie Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 grudnia.

Wybrano żorskich Wolontariuszy Roku

Pomagają bezinteresownie, poświęcają swój czas, a także oddają serce innym - właśnie tacy są żorscy wolontariusze. I choć nie oczekują w zamian laurów, to każdego roku ich działania zostają docenione. 

Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2017

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek 21 grudnia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godz. 14:00.

Mikołaj odwiedził żorski rynek!

Setki mieszkańców i gości z innych miast przybyły w środę na żorski rynek, by w świątecznej scenerii spotkać się z Mikołajem i jego pomocnikami. Dla dzieci i dorosłych przygotowano tego dnia wiele atrakcji i niespodzianek.