Sesja Rady Miasta Żory – 30 marca 2017 r.

Już po raz trzeci w tym miesiącu żorscy radni spotkają się podczas sesji Rady Miasta. Najbliższe posiedzenie, podczas którego poruszone zostaną sprawy ważne dla miasta i jego mieszkańców zaplanowano na czwartek 30 marca. Początek sesji o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów nr XXVIII i XXIX z sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie spraw:
5.1. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku.
5.2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok.
5.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2017-2031.
5.4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (PONE).
5.5. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
5.6. Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.
5.7. Określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
5.8. Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PRZEŁOM" z siedzibą w Mikołowie.
5.9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Nowe Miasto Spółką z o.o., a Gminą Miejską Żory.
5.10. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2017r.|
5.11. Przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Żory na lata 2017-2019, 5.12. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żorach.
5.13. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory - miasta na prawach powiatu na okres od I września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
5.14. Nadania odcinkom dróg nazw: ks. Karola Brzozy, Londyńska.|
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
7. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że transmisję z sesji można śledzić na żywo na stronie www.tvzory.pl.

 

Najnowsze:

Wielki finał Rajdowych Samochodowych Mistrzostwa Polski w Żorach

Wielkie emocje i ogromną radość najlepszych kierowców rajdowych w naszym kraju mogliśmy obserwować na żorskim rynku. W naszym mieście nagrodzeni zostali zwycięzcy 1. edycji Rajdu Śląska, który był finałową rundą rywalizacji w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Puchary na żorskiej Starówce odebrali też triumfatorzy czwartej rundy rywalizacji o tytuł Rajdowego Mistrza Śląska.

Wyróżnienia dla wybitnych uczniów i nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszym mieście ponownie nagrodzono najlepszych uczniów oraz nauczycieli. Uroczystość, która odbyła się w kinie „Na Starówce” była okazją do wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta dla uczniów, a także medali i nagród dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli.

Arkadiusz Tomaszewski wyróżniony za zasługi dla turystyki

Prezes miejskiej spółki Nowe Miasto – Arkadiusz Tomaszewski znalazł się w zaszczytnym gronie osób wyróżnionych za zasługi dla turystyki w naszym regionie. Wręczenie Dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2017 roku odbyło się na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Ważna zmiana w zasadach segregacji odpadów

Już od początku listopada w naszym mieście będą obowiązywały zmienione zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Pełny atrakcji finał Rajdu Śląska w Żorach!

Najbliższy weekend będzie prawdziwym świętem dla miłośników sportów motorowych. Przed nami pierwsza edycja Rajdu Śląska, który w tym roku jest ostatnią rundą rywalizacji w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Najlepsi kierowcy rajdowi pojawią się na żorskim rynku, gdzie odbędzie się ceremonia nagrodzenia zwycięzców! Z tej okazji organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje nie tylko dla fanów motoryzacji.