Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, mieszczącym się na terenie cmentarza przy ul. Ks. Klimka, uczczono w naszym mieście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Hołd Żołnierzom Wyklętym oddali przedstawiciele władz miasta, żołnierze, policjanci, strażacy, harcerze oraz wielu innych mieszkańców naszego miasta. Uroczystość rozpoczął hymn państwowy, a następnie delegacje z Waldemarem Sochą, Prezydentem Miasta na czele, złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym. W uroczystościach wzięli udział także goście specjalni - członkowie rodziny kapitana Wiktora Kani. Wiktor Kania, pseudonim „Andrzej” był mieszkańcem Żor i komendantem Komendy Powiatowej KWP „Leśniczówka” na powiat rybnicki. Za działalność w podziemiu Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował go do stopnia kapitana Wojska Polskiego.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony na mocy ustawy z 11 lutego 2011 roku, jako święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Najnowsze:

Poprzez teatr przestrzegali przed dopalaczami

Osiem zespołów teatralnych i osiem profilaktycznych przesłań adresowanych do młodzieży to efekt kilkumiesięcznej pracy uczniów zaangażowanych w realizację żorskiego projektu „Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!”. W poniedziałek (19.03) przekonywali swoich rówieśników, że dopalacze prowadzą donikąd, a wtórowali im w tym znani artyści.

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Zmieniono okręgi wyborcze w mieście. Sprawdź, dlaczego tak się stało!

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych dotyczy wszystkich gmin w naszym kraju i wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Oferta realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM (…)”

Na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia POMAGAMY im. Jana Pawła II w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. KONFERENCJA „TWOJE ŻYCIE – TWÓJ RYTM – TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE” złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem zgłaszania uwag.

Oferta realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów (…)”

Na wniosek Fundacji Eko Folwark pod Lipami, w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 23 do 30 marca br. ofertę realizacji zadania pn. „Odkrywanie drzemiących talentów – edukacja przez sztukę” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.