Sprawdź swoją oczyszczalnię ścieków

Od 1 stycznia 2016 r. zostały zaostrzone przepisy dotyczące jakości ścieków odprowadzanych z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, czyli  tzw. przydomowych oczyszczalni. Zmiana dotyczy gospodarstw zlokalizowanych w obszarze aglomeracji tj. obszaru wyznaczonego zgodnie z przepisami Prawa wodnego, na którym już istnieje lub planowana jest kanalizacja sanitarna.

Warunki jakie powinny spełniać ścieki komunalne odprowadzane z oczyszczalni ścieków określają przepisy unijne, a także przepisy polskiego prawa, takie jak ustawa  prawo wodne i rozporządzenia wykonawcze. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi jeżeli:
a) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
b) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla aglomeracji;
c) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Wszystkie oczyszczalnie przydomowe, znajdujące się na obszarze aglomeracji Żory muszą zostać sprawdzone pod kątem spełniania wymagań prawa. W przypadku niespełniania norm nieruchomość powinna być przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Aby dowiedzieć się, czy Wasza oczyszczalnia spełnia normy należy sprawdzić jej dokumentację techniczną, w której powinny znaleźć się informacje nt. jakości oczyszczania ścieków, schemat budowy oczyszczalni oraz jej przepustowości. W przypadku posiadania ekspertyzy geologicznej można również sprawdzić położenie poziomu wodonośnego. W przypadku możliwości pobrania próbki oczyszczonych ścieków właściciel powinien wykonać analizę ich jakości w zakresie takich parametrów jak: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny w akredytowanym laboratorium np. w PWiK Żory Sp. z o.o. czy laboratorium Sanepidu.

Warto sprawdzić czy oczyszczalnia, którą posiadamy spełnia wymagania prawa, jest bezpieczna dla środowiska, a jej użytkownikowi nie grożą kontrole i kary. Z pytaniami i wątpliwościami można zgłaszać się do Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory, tel. 32 43 48 264, 32 43 48 280 lub 32 43 48 241.

 

Najnowsze:

Ważne zmiany w Żorskim Budżecie Obywatelskim

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego uwag i wytycznych, dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w uchwale Nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, jesteśmy zmuszeni do dokonania korekty tego aktu prawa miejscowego.

Mobilny punkt informacji MZK ponownie zawita do Żor

Jastrzębskie biuro obsługi MZK znów wychodzi naprzeciw swoim pasażerom. Już po raz kolejny do naszego miasta zawita mobilny punkt informacyjny!

Szanty znów zabrzmią w Domu Kultury

Już w najbliższy piątek, 20 września br. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza na kolejną Biesiadę Szantową, która wieńczy 33. Festiwal Sari. Rozpoczęcie o godz. 19:00.

Ważna zmiana dotycząca gospodarowania odpadami!

Informujemy wszystkich mieszkańców o zmianach wprowadzonych w ramach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mowa o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aquarion już otwarty!

Zakończyła się przerwa techniczna w Parku Wodnym Aquarion. Można ponownie korzystać z wodnych atrakcji.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.